สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป

 5 พ.ย 2561    4,125 ครั้ง

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา)  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียว ในสาขาครุศาสตร์บัณฑิต/ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต/การศึกษาบัณฑิต/ศึกษาศาสตร์บัณฑิต/บริหารการศึกษา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร