สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา รับสมัครอาจารย์พิเศษ จำนวน 3 อัตรา

 30 พ.ย 2561    4,315 ครั้ง

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา รับสมัครอาจารย์พิเศษ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-7 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
1. อาจารย์พิเศษ สาขาการจัดการกีฬา 1 อัตรา
2. อาจารย์พิเศษ สาขาการจัดการธุรกิจสุขภาพ 2 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 3-7 ธันวาคม 2561
เวลา 09.00 น. - 16.00 น. (เฉพาะวันทำการ)
ณ งานบุคล อาคารศูนย์วิทยบริการ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
ติดต่อสอบถามโทร. 073-212899

ประกาศรับสมัคร