สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครเป็นพนักงาน และลูกจ้าง 21 ตำแหน่งหลายอัตรา

 7 พ.ย 2561    7,715 ครั้ง

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครเป็นพนักงาน และลูกจ้าง 21 ตำแหน่งหลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-30 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน
1. ผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลัง
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1
3. เจ้าหน้าที่นิรภัยการบิน
4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ 3
5. นักบริหารงานทั่วไป 1
6. นักพัฒนาเว็บไซต์ 1
7. นักพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3
8. นักพัฒนาหลักสูตการบิน
9. ครูวิชาภาคพื้น สังกัดกองวิชาบริการการบิน (หลักสูตร ปริญญาโท)
10. ครูวิชาภาคพื้น สังกัดกองวิชาบริการการบิน
11.  ครูการบิน (เครื่องบิน)
12. ครูวิชาภาคพื้น สังกัดกองฝึกบิน
13. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ 3 สังกัดศูนย์ฝึกการบิน
14. นักบริหารงานทั่วไป 1 สังกัดศูนย์ฝึกการบิน
15. เจ้าหน้าที่นิรภัยการบิน สังกัดศูนย์ฝึกการบิน
16. ช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน 1

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
1. นักบัญชี
2. นักบริหารการเงิน
3. นักเทคโนโลยีการศึกษา
4. นักวิชาการกิจการนักศึกษา (ด้านกองทุนการศึกษา)
5. นักวิชาการกิจการนักศึกษา (ด้านกิจกรรมนักศึกษา)
6. นักบริหารงานทั่วไป

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 5-30 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร