สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครเป็นพนักงาน และลูกจ้าง 19 ตำแหน่งหลายอัตรา

 3 เม.ย 2562    6,673 ครั้ง

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครเป็นพนักงาน และลูกจ้าง 19 ตำแหน่งหลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน
1. ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ
2. ผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลัง
3. นักบัญชี 1
4. นักพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3
5. ครูวิชาภาคพื้น
6. นักพัฒนาเว็บไซต์ 1
7. นักพัฒนาหลักสูตการบิน
8. ครูวิชาภาคพื้น สังกัดกองวิชาบริการการบิน
9. ครูวิชาภาคพื้น สังกัดกองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน
10. ครูวิชาภาคพื้น สังกัดกองวิชาบริหารการบิน (หลักสูตร ปริญญาโท)
11. ครูวิชาภาคพื้น สังกัดกองวิชาบริหารการบิน
12. ครูการบิน (เครื่องบิน)
13. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ 3

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
1. นักบริการงานจัดหา
2. นักบัญชี
3. นักบริหารการเงิน
4. นักเทคโนโลยีการศึกษา
5. นักวิชาการกิจการนักศึกษา (ด้านกองทุนการศึกษา)
6. นักวิชาการกิจการนักศึกษา (ด้านกิจกรรมนักศึกษา)

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร