สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข-ลูกจ้างชั่วคราว 15 อัตรา

 6 ม.ค 2562    4,557 ครั้ง

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข-ลูกจ้างชั่วคราว 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-15 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
1. นักจิตวิทยาจำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 15,960 บาท

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 20,000 บาท
2. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างชั่วโมงละ 60 บาท
3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ชาย) จำนวน 10อัตรา  ค่าจ้างชั่วโมงละ 50 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สมัครด้วยตนเอง/สมัครทาง E-mail ได้ตั้งแต่วันที่ 4-15 มกราคม 2562 โทร.0-2441-6100

ประกาศรับสมัคร