สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน 3 อัตรา

 4 มี.ค 2562    3,525 ครั้ง

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน
1. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท
- ปวส.ทางการเงินการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ ทางการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเงินการบัญชี

2. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท
- ปวส.ทางพาณิชยการ ทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ ทางการจัดการ ทางการตลาด การเลขานุการ

3. พนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 13280 บาท (รวมค่าครองชีพ)
- ปวช.ทุกสาขา

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2562 ในเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร