สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่งนักจิตวิทยา

 7 ส.ค 2562    3,217 ครั้ง

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม - 12 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: นักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรี ทางจิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาแนะแนวและการให้คำปรึกษา หรือทางจิตวิทยาที่ใกล้เคียงกับสาขาที่กล่าวมาข้างต้น
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม - 12 กันยายน 2562
ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5312-1161 , 0-5312-1163

ประกาศรับสมัคร