สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 4 อัตรา

 4 เม.ย 2562    3,904 ครั้ง

สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
1. นายแพทย์ 1 อัตรา รายได้ขั้นต่ำ เดือนละ 18,000 บาท
- ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

2. ผู้ปฎิบัติงานพยาบาล 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท  + ค่าตอบแทนพิเศษ 4,000 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

3. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)
-จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
-  เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25-40 ปีบริบูรณ์ มีใบขับขี่รถยนต์

4. พนักงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)
จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการ ฝ่ายบริหาร  สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  อาคาร  2 ชั้น 3 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-2940-6630-1 ต่อ 236

ประกาศรับสมัคร