สถานธนานุเคราะห์ (รัฐวิสาหกิจ) ประกาศรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา

 10 ก.ย 2562    13,656 ครั้ง

สถานธนานุเคราะห์ (รัฐวิสาหกิจ) ประกาศรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-20 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน 10,150 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยการ การบัญชี บริหารธุรกิจ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป สถานธนานุเคราะห์ ชั้น 4 อาคาร 8 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 10-20 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร