สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (บ้านเกร็ดตระการ) รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา

 8 ก.พ 2562    3,859 ครั้ง

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (บ้านเกร็ดตระการ) รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
- วุฒิปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร์

2. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม 1 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท
- วุฒิปวส.ทุกสาขา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (บ้านเกร็ดตระการ) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2584-5115

ประกาศรับสมัคร