สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

 12 มี.ค 2561    1,273 ครั้ง

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-16 มีนาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (ปริญญาตรี มีใบประกอบ)
2. เจ้าหน้าที่อาชีวบำบัด 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท (ปวช.ทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวบำบัด หรือผ่านการฝึกอาชีพ)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 5-16 มีนาคม 2561 ในวัน เวลาราชการ โทร.0-2818-4420

ประกาศรับสมัคร