สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ฯ สงขลา รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน

 31 ม.ค 2562    4,757 ครั้ง

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดสงขลา รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-12 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ปริญญาตรี สาขาการเงินและบัญชี

สมัครด้วยตนเองได้ที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดสงขลา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 1-12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลาราชการ โทร.0-7458-4317

ประกาศรับสมัคร