สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน (เชียงใหม่) รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 7 อัตรา

 13 ก.ย 2561    6,340 ครั้ง

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน (เชียงใหม่) รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-21 กันยายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบุคคลธรรมดา
1. เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานครัว 1 อัตรา เงินเดือน 7,200 บาท
2. เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานดูผู้รับการสงเคราะห์/พี่เลี้ยง (เพศชาย) 3 อัตรา เงินเดือน 8,200 บาท
3. เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานการคลัง 1 อัตรา เงินเดือน 8,200 บาท (ปริญญาตรีทุกสาขา)
4. เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ปริญญาตรีทุกสาขา)
5. คนสวน/คนงานเกษตร 1 อัตรา เงินเดือน 5,000 บาท (ปริญญาตรีทุกสาขา)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน 112 หมู่ 6 บ้านหนองกอก ตำบลทรายขาว อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 20-21 กันยายน 2561 ในวันเวลาราชการ โทรศัพท์ 0-5304-7337 ถึง 8

ประกาศรับสมัคร