ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

 11 ก.ค 2562    1,729 ครั้ง

ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย,หญิง) ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ (กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ)
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 19500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: อายุ 18-30 ปี ได้รับปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นซึ่งได้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ในกรณีชื่อสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ให้มีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าเป็นวิชาเกี่ยวกับกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์จริง โดยกำหนดให้ผู้ตำแหน่งอธิการบดีเป็นผู้ลงนามรับรองเท่านั้น
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองธุรการ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก อาคาร 2 ชั้น 1 ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2562 ในเวลาราชการ โทร.0-2297-7018

ประกาศรับสมัคร