ศูนย์โรคตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ สาขาสุขุมวิท รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

 13 พ.ค 2562    1,991 ครั้ง

ศูนย์โรคตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) สาขาสุขุมวิท รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. เภสัชกร จำนวน 2 อัตราและสำรอง
2. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตราและสำรอง
3. พนักงานเปล จำนวน 1 อัตราและสำรอง
4. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตราและสำรอง
5. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตราและสำรอง
6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตราและสำรอง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์โรคตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) สาขาสุขุมวิท ชั้น 2 อาคาร Bangkok Mediaplex (สุขุมวิท 42 พระโขนง) หรือสมัครได้ที่โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2562  ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3438-8700 หรือ 0-3432-5818

ประกาศรับสมัคร