ศูนย์เอราวัณ กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบและคัดเลือกพนักงาน 45 อัตรา

 27 พ.ย 2561    5,294 ครั้ง

ศูนย์เอราวัณ กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบและคัดเลือกพนักงาน 45 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
1. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา ชั่วโมงละ 90 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

2. พนักงานรับแจ้งเหตุทางการแพทย์ 25 อัตรา วันละ 480 บาท หรือ 720 หรือ 960 บาท
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ

3. พนักงานขับรถยนต์ (ประจำสำนักงาน) 13 อัตรา วันละ 480 บาท
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีใบขับขับขี่ประเภท 2

4. พนักงานขับรถยนต์ (ประจำจุดจอด) 13 อัตรา วันละ 480 - 1,100 บาท
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีใบขับขับขี่ประเภท 2 และ/หรือผ่านการอบรมสูตรเวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (EMT-B)

5. เวชกรฉุกเฉิน 5 อัตรา วันละ 500-1,000 บาท
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพและผ่านการอบรมสูตรเวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (EMT-B)

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร(ศูนย์เอราวัณ) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2220-7570

ประกาศรับสมัคร