ศูนย์เอราวัณ กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน จำนวน 23 อัตรา

 9 ก.ค 2562    3,050 ครั้ง

ศูนย์เอราวัณ กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน จำนวน 23 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา ชั่วโมงละ 90 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

2. พนักงานรับแจ้งเหตุทางการแพทย์ 14 อัตรา วันละ 480 บาท หรือ 720 หรือ 960 บาท
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ

3. เวชกรฉุกเฉิน 3 อัตรา วันละ 500-1,000 บาท
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพและผ่านการอบรมสูตรเวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (EMT-B)

4. พนักงานขับรถยนต์ (ประจำจุดจอด) 4 อัตรา วันละ 480 - 1,100 บาท
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีใบขับขับขี่ประเภท 2 และ/หรือผ่านการอบรมสูตรเวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (EMT-B)

5. พนักงานขับรถยนต์ (ประจำสำนักงาน) 1 อัตรา วันละ 480 บาท
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีใบขับขับขี่ประเภท 2

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร(ศูนย์เอราวัณ) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2220-7570

ประกาศรับสมัคร