ศูนย์เอราวัณ กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

 31 ม.ค 2562    2,526 ครั้ง

ศูนย์เอราวัณ กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 12,285-13,310 บาท
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

2. พนักงานรับแจ้งเหตุทางการแพทย์ 3 อัตรา เงินเดือน 10,900-11,960 บาท
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร(ศูนย์เอราวัณ) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2220-7570

ประกาศรับสมัคร