ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา

 8 ก.พ 2562    6,751 ครั้ง

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1.  นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท
-  ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท
- วุฒิปวส.สาขาการการเงินและบัญชี หรือสาขาบริหารธุรกิจ

3. พนักงานบันทึกข้อมูล 1 อัตรา เงินเดือน 10430 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย อำเภอพาน ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0 5372 3950

ประกาศรับสมัคร