ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

 3 ส.ค 2562    4,040 ครั้ง

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-16 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: ผู้สอนวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 12500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: อายุ 25-55 ปี
1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทุกสาขา
2. มีประสบการณ์ด้านการสอนหรือทำงานเกี่ยวกับการเสริมสวยหรือตัดผมชายอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป โดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานภาครัฐ
3. มีวุฒิบัตรหรือใบประกาศอบรมหลักสูตรเสริมสวยหรือตัดผมชายที่ได้มาตรฐานจากโรงเรียนต่างๆ สถาบันเสริมสวยสตรีหรือตัดผมชาย เป็นหลักฐานที่ชัดเจน อย่างน้อย 1 ใบ
4. หากมีความสามารถทั้งเสริมสวยสตรีและตัดผมชายจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 5-16 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5482-9735

ประกาศรับสมัคร