ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา

 30 พ.ค 2562    4,401 ครั้ง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-11 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นักวิชาการเกษตร (กำแพงเพชร) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 18000 บาท (วุฒิป.ตรีสาขาวิชาเกษตรศาสตร์,เทคโนโลยีการผลิตพืช)
2. เจ้าพนักงานธุรการ (พิจิตร) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท (ปวส.ทาง บริหารธุรกิจ การบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน)
3. ซ่างซ่อมบำรุง (พิจิตร) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11280 บาท (ปวช.ทางช่างยนต์ ช่างเครื่องกล ช่างซ่อมบำรุง ช่างเชื่อม ช่างโลหะ ช่างเชื่อมอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 5-11 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5571-0014 หรือ 0-5571-0015

ประกาศรับสมัคร