ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.แม่ฟ้าหลวง รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา

 12 มิ.ย 2561    4,693 ครั้ง

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
1. เจ้าหน้าที่บริหาร (ฝ่ายเครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบขั้นสูง)  1 อัตรา
- วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ในระดับดี
- หากมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC17025 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. คนงาน (เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ) 1 อัตรา
- วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ในระดับดี

วิธีสมัครให้คลิกที่ชื่อตำแหน่งที่ต้องการสมัคร

ประกาศรับสมัคร