ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครจ้างเหมา

 7 ก.พ 2562    4,944 ครั้ง

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-20 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
1. นักวิชาการ 1 อัตรา  เงินเดือน 15000 บาท ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า(มีประสบการณ์ 1 ปี)
2. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา  เงินเดือน 20000 บาท ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า(มีประสบการณ์ 1 ปี)
3. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 20000 บาท ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า(มีประสบการณ์ 1 ปี)
4. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 12000 บาท (ปวท. หรืออนุปริญญา 2 ปี)
5. แม่บ้าน 1 อัตรา เงินเดือน 8000 บาท (วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ชั้น 7 อาคาร 3 (นนทบุรี) ตั้งแต่วันที่ 5-20 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2590-2522

ประกาศรับสมัคร