ศูนย์อนามัยที่ 9 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 2 ส.ค 2562    5,779 ครั้ง

ศูนย์อนามัยที่ 9 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาดสาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์


สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 5-9 สิงหาคม 2562 ในเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4430-5131 หรือ 0-4430-5134 ต่อ 165

ประกาศรับสมัคร