ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

 7 มิ.ย 2562    2,455 ครั้ง

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 11-17 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจทางการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การคลัง และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน จากสถาบันการศึกษาที่ก.พ. รับรอง

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารบุคคล กลุ่มอำนวยการ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 11-17 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-3232-7824 ต่อ 2317

ประกาศรับสมัคร