ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 อัตรา

 1 ม.ค 2562    5,432 ครั้ง

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-8 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1. พนักงานบริการ (พนักงานสถานที่) 1 อัตรา
2. พนักงานบริการ (พนักงานทั่วไป) 1 อัตรา
3. พนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) 1 อัตรา
4. พนักงานเกษตรพื้นฐาน (คนสวน) 1 อัตรา
5. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย 3 อัตรา
6. นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
7. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารบุคคล กลุ่มอำนวยการ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 2-8 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-3232-7824 ต่อ 2317

ประกาศรับสมัคร