ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 9 อัตรา

 8 ก.ค 2562    2,236 ครั้ง

ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-26 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 9 อัตรา
อัตราค่าจ้าง (สอบถาม)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย อย่างน้อย 330 ชั่วโมง หรือจะสิ้นสุดการอบรมหลักสูตร 330 ชั่วโมง ภายในเดือนมิถุนายน 2562 และได้รับประกาศนียบัตรรับจากกระทรวงสาธารณสุข หรือมีใบประกอบโรคศิลปะสาขาการนวดไทย เภสัชกรรมไทย เวชกรรมไทย หรือผดุงครรภ์ไทย หรือใบประกาศนียบัตรเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยอื่นๆ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์อนามัยที่ 3 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 8-26 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5625-5451 ต่อ 277

ประกาศรับสมัคร