ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

 14 พ.ย 2560    7,759 ครั้ง

ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 20-28 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เลขที่ 95 ถนนเทศบาล1 ตำบลสะเตงอำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ 20-28 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา โทร 0 7321 2862

ประกาศรับสมัคร