ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

 15 เม.ย 2561    6,940 ครั้ง

ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 เมษายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานทำความสะอาด 1 อัตรา
ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 อายุ 25-45 ปี
(อ่านรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 เมษายน 2561 โทร.0-7321-2862

ประกาศรับสมัคร