ศูนย์อนามัยที่ 11 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

 12 ต.ค 2560    9,258 ครั้ง

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 18-25 ตุลาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการครู
1. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขากาารบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน: 19,500 บาท
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 18-25 ตุลาคม 2560 เว้นวันหยุดราชการ โทร.0-7539-9460 ต่อ 101

ประกาศรับสมัคร