ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

 6 ก.พ 2562    7,676 ครั้ง

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 6-22 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข ด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 6-22 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-4525-1267 ต่อ 220

ประกาศรับสมัคร