ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 10 ม.ค 2562    3,641 ครั้ง

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-18 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับ วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาด้านพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 10-18 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5327-2740 ต่อ 652 และ 653

ประกาศรับสมัคร