ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

 7 พ.ย 2561    5,396 ครั้ง

ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 9-20 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 9-20 พฤศจิกายน 2561 เว้นวันหยุดราชการ โทร.0-5426-9277 ต่อ 101

ประกาศรับสมัคร