ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

 11 มี.ค 2562    5,594 ครั้ง

ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 18-26 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 18-26 มีนาคม 2562 เว้นวันหยุดราชการ โทร.0-5426-9277 ต่อ 101

ประกาศรับสมัคร