ศูนย์หม่อนไหม เลย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร

 8 ก.ค 2562    1,397 ครั้ง

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-18 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. คุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา เทียบเท่าหรือสูงกว่าทางด้านการเกษตร
2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตําแหน่ง หรือทางอื่นที่กรมเห็นว่า เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย ตั้งแต่วันที่ 8-18 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4203-9213

ประกาศรับสมัคร