ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ 9 อัตรา

 25 พ.ย 2561    5,129 ครั้ง

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่
1. หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และประเมินผลองค์กร
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารองค์ความรู้และนิทรรศการ
3. หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจกรรมเครือข่ายการตลาด
4. ห้วหน้าฝ่ายบัญชี-การเงินและงบประมาณ
5. หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
6. เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายบริหารความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
7. เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี-การเงินและงบประมาณ
9. เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมคุณค่า

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรับสมัคร