ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 11 ม.ค 2562    4,900 ครั้ง

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 14-18 มกราคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

สถานที่รับสมัคร: ผู้สนใจจะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 14-18 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร โทร. 042-128176

ประกาศรับสมัคร