ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก

 2 พ.ค 2562    3,059 ครั้ง

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 19500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือ ทางจิตวิทยาคลินิก และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก

สถานที่รับสมัคร: ผู้สนใจจะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 13-21 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร โทร. 042-128176

ประกาศรับสมัคร