ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

 15 พ.ค 2561    9,673 ครั้ง

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 16-25 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน: 19500 บาท
- ได้รับปริญญาตรี สาขาทางคอมพิวเตอร์

2. นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา เงินเดือน: 18000 บาท
- ได้รับปริญญาตรี สาขาทางจิตวิทยา หรือสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาสังคมสงเคราะห์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 16-25 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร