ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 (ราชบุรี) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

 26 พ.ย 2561    3,829 ครั้ง

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 (ราชบุรี) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 20-30 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี สาขาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ การตลาด การเงินและการธนาคาร การบัญชี

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 20-30 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3220-6524

ประกาศรับสมัคร