ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

 15 พ.ค 2561    7,862 ครั้ง

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 16-22 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี สาขาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ การตลาด การเงินและการธนาคาร การบัญชี

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 16-22 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร