ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก

 3 ก.พ 2562    3,183 ครั้ง

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 19500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิก ทางจิตวิทยา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไปศูนย์สุขภาพจิตที่ 11  อาคารอำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7738-0461 ถึง 3

ประกาศรับสมัคร