ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

 11 ต.ค 2560    2,934 ครั้ง


คำเตือน โปรดระวัง หลอกขายแนวข้อสอบ โดยเฉพาะใน Youtube!

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา วุฒิปริญญาโท ตั้งแต่วันที่ 16-27 ตุลาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 21,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทางจิตวิทยา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์/กายภาพ/ชีวภาพ และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านสาธารณสุขหรืองานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 16-27 ตุลาคม 2560 ในวัน และเวลาราชการ โทร.0-5328-3554 หรือ 0-5328-3556

ประกาศรับสมัคร