ศูนย์สร้างทางลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

 3 ก.ย 2562    9,864 ครั้ง

ศูนย์สร้างทางลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
2. พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน: ตามวุฒิ แต่ไม่เกินอัตราค่าตอบแทนระดับ ปวส.

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสารบรรณ ศูนย์สร้างทางลำปาง ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร