ศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นภาคอีสาน รับสมัครงาน

 6 ธ.ค 2560    5,463 ครั้ง

ศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นภาคอีสาน รับสมัครนักวิชาการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นภาคอีสาน รับสมัครนักวิชาการศูนย์ ประจำสำนักงานขอนแก่น
วุฒิปริญญาตรี ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป และปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สังคม พัฒนาชุมชน รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข ฯลฯ (อายุ 25-30 ปี)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2560 โทร.0-4404-0258 หรือ 08-7327-9968

ประกาศรับสมัคร