ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 7 อัตรา

 7 ก.ย 2562    4,225 ครั้ง

ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-12 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
1. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- ปริญญาตรีทุกสาขา

 2. จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรายเดือน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท
- ปวช.ทุกสาขา หรือเทียบเท่า

 3. จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 8000 บาท
- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

 4. จ้างเหมาบริการคนสวน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8000 บาท
- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

 5. จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท
- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ที่ทําการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 อาคาร 4 ชั้น ตั้งแต่วันที่ 6-12 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3533-5244 หรือ 0-3533-6563

ประกาศรับสมัคร