ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย) รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา

 15 พ.ค 2562    2,298 ครั้ง

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย) รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-24 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
1. นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (ส่วนท้องฟ้าจำลอง) 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
2. นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (ส่วนพิพิธภัณฑ์) 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
3. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
4. เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 13300 บาท
5. เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 11680 บาท
6. ช่างเทคนิค 2 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท
7. พนักงานบริการ 1 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้สนใจสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน จำนวน 1 ชุด ตั้งแต่วันที่ 16-24 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ที่ส่วนอำนวยการ ชั้น 10 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในวันและเวลาราชการ สอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนอำนวยการ โทร. 0 2392 3160

ประกาศรับสมัคร