ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย) รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

 6 มิ.ย 2562    1,416 ครั้ง

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย) รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-17 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
1. นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (ส่วนท้องฟ้าจำลอง) 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
2.เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 13300 บาท
3. ช่างเทคนิค 2 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้สนใจสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน จำนวน 1 ชุด ตั้งแต่วันที่ 7-17 มิถุนายน 2562เวลา 8.30 – 16.30 น. ที่ส่วนอำนวยการ ชั้น 10 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในวันและเวลาราชการ สอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนอำนวยการ โทร. 0 2392 3160

ประกาศรับสมัคร