ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

 8 ก.ค 2562    1,233 ครั้ง

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-12 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร มีความประสงค์รับสมัครบุคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน
1. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท(วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช.ในสาขาที่เกี่ยวข้อง)
2. พนักงานขับรถ 1 อัตรา เงินเดือน 11,680 บาท (เพศชาย อายุ 25-60 ปี จบการศึกษาภาคบังคับ มีประสบการณ์ขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า 2 ปี)
3. พนักงานบริการ 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.6)

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3-12 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางจันทิมา ชินะประพัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนอำนวยการ โทร 094-42148678 หรือ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร โทร 034-452122

ประกาศรับสมัคร