ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 7 อัตรา

 4 พ.ค 2562    4,201 ครั้ง

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-16 พฤษภาคม 2562
 
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 13300 บาท (ป.ตรีทางด้านคอมพิวเตอร์)
2. นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 13300 บาท (ป.ตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)
3. นักวิชาการวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 13300 บาท (ป.ตรี)
4. ยามรักษาความปลอดภัย 4 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท (เพศชาย วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.6)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 7-16 พฤษภาคม 2562 ในวันราชการ

ประกาศรับสมัคร